Aktualności

Good bye event z projekcją w galerii sztuki

 

Interaktywna wystawa Małgorzaty Kazimierczak „Labirynt idei ZDARZEŃ” dobiega końca. Można zwiedzać ją tylko do soboty włącznie, w godz. 10.00-17.00 w głównej przestrzeni Galerii Sztuki przy pl. Katedralnym.

Na zakończenie tej nietypowej instalacji, która „pochłania i wciąga widza, czyniąc go częścią procesu”, organizatorzy zaplanowali dodatkowe spotkanie z autorką, które odbędzie się w piątek 22.02.19) o godz. 18.00. Podczas wieczoru artystka, która od lat wypowiada się twórczo także w obszarze filmu i wideo-artu, zaprezentuje ponad półgodzinny materiał, który zrealizowała kilka lat temu w naszym mieście z udziałem mieszkańców – ludźmi sztuki i kultury, decydentami, opiniotwórcami. Projekt nosił tytuł „Konfrontacje mentalne pomiędzy miejscem a czasem” i przeprowadzony został w czterech miastach Dolnego Śląska, w tym także w Legnicy. Odbyło się to w 2012 roku, w ramach wrocławskiego festiwalu Silesia Art Biennale, który ma w zwyczaju sytuowanie działań poza stolicą regionu. Wieczornej plenerowej projekcji przy pl. Katedralnym towarzyszyła wówczas instalacja z fragmentami wypowiedzi z filmu umieszczonymi w przestrzeni publicznej.

„Event na do widzenia” ma dać szansę spóźnialskim amatorom sztuki, a także tym, którzy chętnie w galerii bywają. To ostatnia okazja by ponownie spotkać, a może dopiero poznać Małgorzatę Kazimierczak, osobiście z nią porozmawiać, zadać pytanie odnośnie wystawy czy podzielić się własnym przemyśleniem, odczuciem, nastrojem. Także, by zdobyć katalog wystawy, w którym zamieszczono zdjęcia z legnickiego wernisażu. „Tak oto zaplanowana przez autorkę wizją stała się rzeczywistością – będąc na wystawie, wernisażu uczestniczyliśmy w procesie, a sytuacja ta ma w pewnym sensie kontynuację na kartach publikacji wydanej wspólnie z wrocławską Akademią Sztuk Pięknych, czyli wykracza poza iluzoryczność i umowność świata zbudowanego na czas ekspozycji w galerii sztuki” – zachęcają do zapoznania się z katalogiem organizatorzy. Przypomnijmy, Małgorzata Kazimierczak jest absolwentką, ale od lat również pedagogiem tej uczelni – adiunktem w pracowni Fotografii i Intermediów w Katedrze Rzeźby i Działań Przestrzennych. Obecnie pracuje nad habilitacją.

Wstęp wolny na wystawę „Labirynt idei ZDARZEŃ” oraz piątkowy wieczór autorski. Zapraszamy.

 

    ⃝                 ⃝                 ⃝⃝⃝

 

 

Zdzisław Beksiński

Od fotografii do fotomontażu komputerowego

finisaż: 1.03.2019 r., godz.: 17:00

projekcja dokumentu: Beksińscy. Album wideofoniczny
5 marca, godz. 16.00

miejsce: Galeria Ring, Rynek 12

wystawa czynna od 5.02.2019 do 10.03.2019 r.

wstęp wolny

 

Prace składające się na wystawę pochodzą ze zbiorów Muzeum Historycznego w Sanoku. To głównie czarno-białe kadry z wczesnego okresu twórczości Zdzisława Beksińskiego czyli lat 50. i 60. XX w. oraz komputerowe fotomontaże z ostatniej dekady lat twórczości Artysty.

Zdzisław Beksiński ─ fotograf i grafik komputerowy. Urodził się 24 lutego 1929 r. w Sanoku. W latach 1947-1952 studiował architekturę na Politechnice Krakowskiej. Na początku lat 50-tych XX w. rozpoczął działalność artystyczną jako fotografik, wystawiając swoje prace na kilku wystawach, m.in. w: Gliwicach, Warszawie i Poznaniu. Nieco później dał się poznać jako rzeźbiarz, grafik i malarz, zyskując uznanie i sławę, wykraczające daleko poza Polskę. Od 1994 r. ─ jako jeden z pierwszych artystów w naszym kraju ─ tworzył fotomontaże komputerowe. Jego twórczość przerwała tragiczna śmierć 21 lutego 2005 r. w Warszawie.

Beksińscy. Album wideofoniczny to pełnometrażowy dokumentalny dramat rodzinny zrekonstruowany z dźwiękowych, filmowych i fotograficznych materiałów archiwalnych. Ukazuje pozornie codzienne, przedwcześnie przerwane życie trojga ludzi, dając obraz szalenie osobisty, szokujący i autentyczny.

 

 

Zdzisław Beksiński

 

 

    ⃝                 ⃝                 ⃝⃝⃝

 

OGŁASZAMY

28. MIĘDZYNARODOWY KONKURS SZTUKI ZŁOTNICZEJ „SREBRO”

 

Przygotowania do Legnickiego Festiwalu SREBRO trwają.

Z największą przyjemnością zapraszamy do udziału w jego najważniejszym wydarzeniu – Międzynarodowym Konkursie Sztuki Złotniczej, a także do Legnicy w dn. 17-18 maja 2019!

Termin nadsyłania prac konkursowych: 1 kwietnia 2019 r.  

(Prace muszą w tym terminie dotrzeć do Galerii – nie decyduje data stempla pocztowego.)

 

Kartę zgłoszeniową i Regulamin Konkursu znajdziecie na stronie silver.legnica.pl i w swoich skrzynkach mailowych. Na zwycięzców jak zwykle czekają srebrne (i nie tylko) nagrody.

Przypomnijmy jeszcze, że 28. Międzynarodowy Konkurs Sztuki Złotniczej „SREBRO” jest konkursem otwartym – do udziału zapraszamy zarówno artystów profesjonalnych, jak i amatorów oraz debiutantów ze wszystkich zakątków świata. Zgłaszane prace winny być biżuterią w szerokim znaczeniu tego słowa, reprezentować wysoki poziom artystyczny i wykonawczy, zawierać oryginalną koncepcję twórczą oraz wyraźne odniesienie do tematu Konkursu. Organizatorzy nie stawiają żadnych ograniczeń co do zastosowanych materiałów i technik. Jednak ze względu na tegoroczny tytuł – podkreślający 40-letnią tradycję Festiwalu – sugerujemy użycie tytułowego srebra.

 

WE ANNOUNCE

The 28th International Jewellery Competition ‘SILVER’!

 

 Preparations for Legnica SILVER Festival are underway.

We are pleased to invite you to participate in its most important event – the International Jewellery Competition, as well as to come to Legnica on May 17-18, 2019! 

Deadline for submitting works: April 1st 2019.

(Works must reach the Gallery within this deadline – the date on the postmark is irrelevant.).

Also, take into account, please, that works sent from abroad may get stuck at the Customs which causes delays in their arrival at the Gallery. Let us just remind you that the 28th International Jewellery Competition „SILVER” is an open contest – professional artists as well as amateurs and debutants from all corners of the world are welcome. Submitted works are expected to be jewellery in a broad sense of the word, to represent a high level of artistry and execution, to contain an original, creative concept and a clear reference to the theme of the Competition. The organizers do not set any limits as to the materials and techniques applied. However, due to this year’s title – emphasizing the 40-year-old tradition of the Festival – we suggest the use of silver. The Entry Form and Competition’s Terms & Regulations will soon be available at silver.legnica.pl/en and in your mailboxes. As always, winners can expect (not only) silver awards. Welcome to the 28. International Jewellery Competition (this year more SILVER than ever)!

 

 

    ⃝                 ⃝                 ⃝⃝⃝

 

 

Małgorzata Kazimierczak
Labirynt idei ZDARZEŃ

Wernisaż: 25.01.2019 r., godz.: 18:30

spotkanie autorskie z projekcją filmu oraz komentarzem kuratorskim
22 lutego, godz. 18.00

Miejsce: Galeria Sztuki, pl. Katedralny 1

Wystawa czynna od 10.01.2019 do 23.02.2019 r.

Wstęp wolny

 

 

Idea zdarzeń to twórcza koncepcja Małgorzaty Kazimierczak podkreślająca procesualny i intermedialny charakter przestrzeni instalacyjnych, które tworzy. Są to przestrzenie wypełnione zmiennymi obrazami projekcji filmowych, dźwiękiem, interaktywnymi obiektami i działaniami twórczymi otwartymi na widza.

Przestrzenie samodefiniujące się, jak określił je kiedyś Marek Śnieciński, to przestrzenie samookreślające własną istotę, dialogujące i otwarte na relacje z odbiorcą.

Przestrzeń dialogująca jest twórczą koncepcją przestrzeni wchodzącej w intelektualną relację z widzem. Jest to przestrzeń wypełniona słownymi przekazami, nawiązująca za pomocą idei korelację, wymianę i łączność z widzem na wielu płaszczyznach. W przestrzeniach instalacyjnych Małgorzaty Kazimierczak odbywają się audio-wizualne procesy zdarzeń. Odbiorca nie ogląda przestrzeni wyłącznie z zewnątrz, lecz jej doświadcza, wchodzi do wewnątrz i staje się z nią na chwilę całością.

Według słów samej artystki, sztuka jest nieustającym procesem, próbą poznawania, kształtowania i wyrażania procesów wewnętrznych poszukiwań jednostki w zderzeniu z potocznością, kulturowością oraz strategią społeczną. Jest to proces otwarty, ciągły, charakteryzujący się przenikaniem wielu płaszczyzn, dopełniający się. Proces „w trakcie”, w ciągłym ruchu, gdzie doświadczenia, przeniesione z jednego obszaru życia i tworzenia na inny, uzupełniając się powodują zaczyn do następnych poszukiwań. Procesowi temu towarzyszy pojawienie się stałych elementów: znaków własnych. Owe znaki przybierają nowe kształty, formę i znaczenie wchodząc drogą poszukiwań i eksperymentów w różne media. Umożliwia to pokazanie jednego zagadnienia z wielu stron, w sposób dynamiczny, wielopostaciowy, różnorodny. Jest to dążenie do procesu otwartego, nieograniczonego, rozwijającego się w czasie…

 

Relacja fotograficzna z wernisażu:

 

 

 

Małgorzata Kazimierczak – ukończyła studia na wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby ASP we Wrocławiu. Uzyskała tytuł doktora sztuki i pracuje na stanowisku adiunkta na macierzystej uczelni w pracowni Fotografii i Intermediów w Katedrze Rzeźby i Działań Przestrzennych. Artystka od lat pracuje w obszarze sztuki idei, koncepcji, przestrzeni instalacyjnej, obiektu, rzeźby, rysunku, grafiki, fotografii, filmu, performansu, video artu. Zrealizowała kilkadziesiąt wystaw zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą, jest zapraszana na międzynarodowe festiwale sztuki. Otrzymała nagrodę jury na wystawie ,,Inne Media,’’ BWA Wrocław. Jest związana od pierwszej edycji z wrocławskim festiwalem WRO, gdzie wielokrotnie prezentowała swoje instalacje i filmy oraz z Galerią Entropia. Prowadzi warsztaty artystyczne w kraju i za granicą. Jest animatorką wielu artystycznych inicjatyw. Kilkanaście lat zajmowała się eksperymentalnym teatrem i pracowała w sferze ekspresji performatywno-ruchowej, poznając swój potencjał poprzez ruch, improwizacje i ciało w alternatywnym teatrze poszukującym – Wrocławskiej Grupie Działań Teatralnych. Jej dotychczasowy dorobek artystyczny został uhonorowany wytypowaniem audio-wizualnej instalacji przestrzennej pt.: ,,Inkubator Utopii’’ do reprezentacyjnej kolekcji Dolnośląskiej Zachęty Sztuk Pięknych we Wrocławiu oraz w do kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocławia.

 

Plakat-Kazimierczak_resize

 

 

    ⃝                 ⃝                ⃝