Nowości Kolekcji Sztuki Zagłębia Miedziowego

Nowości Kolekcji

Sztuki Zagłębia Miedziowego

 

Wystawa czynna od 6.12. do 31.12.2017

  Wernisaż: 8.12.2017 r. – godz. 18.30

  Miejsce:  Galeria Ring, Rynek 12

 

Wystawa prezentuje prace zakupione do Kolekcji Sztuki Zagłębia Miedziowego w 2017 r. w ramach dofinansowania Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jet to zestaw przekrojowy, zawierający dzieła artystów reprezentujących różne pokolenia, zarówno tych, którzy współtworzyli środowisko artystyczne Zagłębia Miedziowego od lat powojennych, a ich nazwiska i dorobek wpisały się w artystyczny krajobraz regionu, jak i twórców młodych, którzy dopiero się weń wpisują. Autorami prac są twórcy osiadli w Legnicy i innych ośrodkach Zagłębia (Jawor, Głogów, Lubin, Złotoryja, Chojnów, Polkowice). Zakupione prace uzupełniają one i rozbudowują regionalną kolekcję Galerii Sztuki tak, by adekwatnie odzwierciedlała specyfikę i dorobek miejscowego środowiska artystycznego. Prace znajdujące się w kolekcji pokazują wszystkie rodzaje twórczości uprawianej przez artystów Zagłębia oraz eksponujące wyjątkowe osobowości twórcze. Zbiór prac jest bardzo różnorodny z wyraźną jednak dominacją malarstwa, co wynika ze specjalizacji artystycznych mieszkających tutaj twórców. Prócz niego reprezentowane są wszystkie „klasyczne” media sztuki: rysunek, grafika, szkło, tkanina, fotografia.

 

Prace artystów:

Dagmara Angier-Sroka, Konrad Banaszkiewicz, Halina Engel-Samorek, Hanna Gąsiorowska, Łukasz Gierlak, Marta Grzesik, Krzysztof Juretko, Adam Kopiec, Małgorzata Korenkiewicz, Małgorzata Maćkowiak, Katarzyna Makowska, Lidia Markiewicz-Niewadzi, Czesław Pietraszko, Roma Pilitsidis, Telemach Pilitsidis, Kacper Piskorowski, Jelena Połujanowa, Agnieszka Sobecka,

 

Zakup prac zrealizowany przy wsparciu finansowym

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Plakat Kolekcja