Odcienie bieli i czerwieni

Galeria Sztuki w Legnicy zaprasza do wzięcia udziału w projekcie:

 ODCIENIE BIELI I CZERWIENI.

Sztuka w poszukiwaniu tożsamości

 

„Odcienie bieli i czerwieni. Sztuka w poszukiwaniu tożsamości” to rozbudowany, interdyscyplinarny projekt artystyczno-edukacyjny dotyczący historii, analizy i interpretacji takich pojęć jak tożsamość, patriotyzm, przynależność do grupy czy narodu na przykładzie dziejów naszego kraju i własnego regionu. Inspiracją dla projektu jest rocznica 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Na projekt złożą się:

– wystawa malarstwa wraz z katalogiem pod ww. tytułem;

– pokonkursowa wystawa fotografii pn. Indeks patriotyczny – regulamin konkursu;

– wystawa rzeźby M. Korenkiewicz i B. Zena pt. W drodze do Niepodległej;

– wykłady nt. sztuki w kontekście historii Polski;

– „Bronisław Chyła: Tutor.”– publikacja poświęcona niezwykłemu artyście, który po 2. wojnie światowej spełnił swoje pragnienie życia w Polsce, Ojczyźnie swego ojca; cykl projekcji filmowych;

– cykl projekcji filmowych.

 

 

Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu „Kultura – Interwencja 2018