Historia Galerii

  • Galeria Sztuki w Legnicy istnieje od 1971 roku i jest spadkobierczynią wcześniejszych instytucji funkcjonujących pod nazwami:  
  • Delegatura BWA Wrocław w Legnicy (1971 – 1978), czyli filia centralnej i ogólnopolskiej instytucji Biura Wystaw Artystycznych
  • BWA Legnica (25.01.1978 – 12.07.1992) – już jako samodzielny oddział BWA (Legnica, Pl. Chopina 1). Z czasem Galeria legnicka BWA powołała i prowadziła swoje filie w Lubinie (1981 – 1989) i Głogowie (1983 – 1989).
  • Państwowa Galeria Sztuki w Legnicy (13.07.1992 – 1999), Legnica, Pl. Katedralny 1
  • Galeria Sztuki w Legnicy – od 31.05.1999, Pl. Katedralny 1  

 

W latach 1972 – 1989 Galeria, pozostając w strukturach BWA nosiła nazwę Czarna Galeria i mieściła się vis á vis obecnej siedziby. Przenosiny salonu wystawowego do aktualnej siedziby nastąpiły na przełomie 1991 i 1992 roku, natomiast biura funkcjonowały już od 1983 roku. W 1989 Pl. Chopina przemianowano na Pl. Katedralny, pozostawiając dotychczasową numerację budynków.  

 

Od roku 1971 galerią zarządzały następujące osoby:

  • Henryk Baca (01.05.1971 – 31.03.1975) – kierownik delegatury BWA Wrocław w Legnicy
  • Hanna Krzewska (1975 – 1981) – kierownik delegatury BWA Wrocław w Legnicy
  • Jan Bocheński (1981 – 1990) – dyrektor BWA w Legnicy
  • Leszek R. Rozmus (1990 – 1998) – dyrektor Państwowej Galerii Sztuki w Legnicy
  • Zbigniew Kraska – od 1998 do 1999 dyrektor Państwowej Galerii Sztuki w Legnicy, od 1999 – dyrektor Galerii Sztuki w Legnicy